Rozvoj sportu


V únoru letošního roku schválilo příbramské zastupitelstvo Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý strategický dokument, kterým pro oblast sportu město nikdy nedisponovalo. Jeho unikátnost tkví především v době, na kterou je rozvoj sportu plánován. Republiková sportovní strategie totiž pracuje s koncepcí Sport 2025 a Středočeský kraj má sportovní politiku nastavenu na léta 2018–2025. Příbramský plán je prvním plánem v republice, který překlenuje několik volebních období a jde naproti změnám, jež se v oblasti sportu teprve připravují.