Dotace

Finanční podpora města Příbram v oblasti sportu pro rok 2024

Neinvestční výzvy Národní sportovní agentury

Investiční výzvy Národní sportovní agentury

Výzva je zaměřena na cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí uvedených dále ve Výzvě. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury vČeské republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou.

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou.

Fond sportu a volného času - Program 2024 

https://kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/fsvC-2024

„Podpora sportovních aktivit – investiční podpora“
zahrnuje výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných zařízení související se sportovní činností dětí a mládeže.

„Podpora sportovních  aktivit – neinvestiční podpora“
zahrnuje podporu činnosti související se sportovními aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč/kus, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, mzdy).

„Podpora vrcholového sportu“
v oblasti podpory „neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností sportovců od 14 let věku; kritérium „vrcholového sportu“ splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů ve věku nad 14 let.

„Podpora handicapovaných“
v oblasti podpory „neinvestiční podpora“ která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními  aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč/kus, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, mzdy).