Kontakt

Manažer rozvoje sportu

Jan Hadraba

Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram
e-mail: jan.hadraba@gmail.com tel: 737 336 665

Radní pro sport

Mgr. Renáta Vesecká

Tyršova 106, Příbram I, 261 01 Příbram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    e-mail: renata.vesecka@pribram.eu tel: 774 649 339

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport

Předseda: Ing. Jiří Holý
Členové: František Jobek, Mgr. Jitka Charyparová, Miroslav Peterka, Mgr. Renáta Vesecká, Antonín Schejbal, Daniel Rosenbaum, Karel Makovec, MBA, Petr Janota, Jan Hadraba
Koordinátorka: Markéta Benešová

Zápisy z jednání KMTS