Kontakt

Manažer rozvoje sportu

Jan Hadraba

Žižkova 708, Příbram II, 261 01 Příbram
e-mail: jan.hadraba@gmail.com tel: 737 336 665

Komise pro mládež, tělovýchovu a sport

Zápisy z jednání KMTS