Vláda ČR na svém středečním zasedání odsouhlasila Akční plán podpory sportu na rok 2024. Tento dokument vedení NSA předkládá Vládě ČR v souladu s novelou zákona O podpoře sportu. Jedná se o souhrn opatření pro podporu a rozvoj sportu v České republice v roce 2024. Plán rozpracovává pro rok 2024 systém podpory sportu prostřednictvím NSA jako hlavního gestora mezinárodní a národní sportovní politiky a zároveň zdůrazňuje využití meziresortní a mezioborové spolupráce všech zainteresovaných subjektů, tedy nejen na úrovni institucí veřejné správy, ale také neziskového a soukromého sektoru, vzdělávacích a vědeckých institucí, komunit i jedinců. Jeho podstatným záměrem je iniciace účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zapojení populace do sportovních aktivit a rozvoji sportovní reprezentace.

Cílem Akčního plánu je naplňování stanovených opatření a významné přispění k rozvoji národní sportovní politiky v souladu s prioritami Evropské unie v oblasti sportu a k rozvoji systematické, předvídatelné a transparentní podpory sportu.

Plán definuje pět základních strategických oblastí, a to:

  • rozvoj NSA v oblasti spolupráce na národní a mezinárodní úrovni;
  • systém a harmonogram poskytování státních dotací ve sportu a funkcionalitu Rejstříku sportu; 
  • přípravu strategických dokumentů, souvisejících zejména s diferenciovanou podporou/prioritizací sportu, jednotnou vizuální identitou české sportovní reprezentace, pravidly činnosti RSC, výhledem VSA a VSA MD; a také s přípravou střednědobé koncepce sportu na období 2025–2030;
  • prevence negativních jevů ve sportu, zejména v oblasti anti-dopingu, prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží a dále rovného a bezpečného přístupu ke sportu;
  • a v neposlední řadě propagace přínosu sportu a pohybových aktivit.

Plán obsahuje celkem 25 konkrétních opatření, která korespondují s vyjádřením základních priorit a potřeb, které je potřebné v oblasti zajištění podpory sportu z pozice NSA realizovat, či začít připravovat a rozvíjet s příslušnými partnery a gestory.

Přílohou Plánu je Výhled významných sportovních akcí, který NSA připravila ve spolupráci se sportovními organizacemi a který bude NSA v souladu se zákonem o podpoře sportu dvakrát ročně aktualizovat.

 Celé znění dokumentu naleznete ZDE

Zdroj: https://agenturasport.cz/