V sobotu 17. září se v Příbrami koná akce „Svatohorský Downtown 2022“ – sjezd na kolech ze Svaté Hory do Pražské ulice.
V souvislosti s akcí dojde k následujícím dopravním opatřením:
☑ uzavřené místní komunikace: Svatohorská alej, Hrabákova, náměstí Dr. Josefa Theurera, Mariánské údolí, Václavské náměstí, Pražská, Lázeňská, Střelecká.
☑ omezení provozu MHD: v čase od 10.30 do 18.15 nebude obsluhována autobusová zastávka „Příbram, Svatá Hora areál“ a MHD linka 6A bude končit na autobusové zastávce v ulici Balbínova. Linky, které obsluhují mše v 7, 9 a 17 h jsou navrženy bez omezení. Tzn., že do areálu Sv. Hory a zpět budou puštěny autobusy (na chvíli budou přerušeny starty závodníků) tak, aby byly obslouženy začátky i konce sobotních mší v 7, 9 a 17 h.
Informace o akci na: https://www.pbdowntown.cz/