Když jsme 11. března 2020, tedy těsně před vyhlášením lockdownu, stáli ve skupince zainteresovaných do plánované renovace zdevastovaného hřiště na Rynečku, těšili jsme se, až bude vše dokončeno. Nyní jsme v tom bodě a jen covidová brzda byla důvodem, proč celé hřiště začalo fungovat až v druhé polovině září. 

Revitalizaci území jsme rozdělili na opravu hřiště a stavbu workoutového sportoviště. Nejdříve bylo nutné vše projednat a schválit. Zpočátku jsme záměr také představili vlastníkům bytových jednotek sousedícího domu na Rynečku. V té době jsme od externího dodavatele přebírali zpracovaný Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030. Ten poprvé v historii města zakotvil nutnost péče o sportoviště, kdy některá z těch původně budovaných jsou dnes tak zarostlá, že ani obyvatelé z nejbližšího okolí o nich nevědí. V únoru 2020 schválilo plán sportu zastupitelstvo. Následovala příprava jeho přílohy – Akčního plánu na roky 2020–2021 – a projednání v radě i zastupitelstvu, které jej odsouhlasilo v dubnu 2020.

 

Nejdříve jen oprava hřiště

Jedním z cílů akčního plánu se stala podmínka revitalizace alespoň jednoho hřiště (rozuměj nefunkčního plácku) ročně. Takových míst je v Příbrami a v obcích tvořících územní obvod města hned několik desítek, přičemž další městská sportoviště jsou dána do výpůjčky, do správy či pronajata. 

Ale vraťme se na Ryneček. Je duben 2020, zima skončila, jsme sice pořád v době covidové, přesto zaměstnanci Technických služeb města Příbrami a Odboru investic a rozvoje města pracují na opravách hřiště. Renovují povrchy, opravují fotbalové branky a instalují čtyřmetrový plot s ochrannou sítí. První etapa renovace plácku byla hotova tak, že 21. května 2020 jsme mohli zorganizovat setkání ze seriálu Na hřišti to žije. Zájemců přišlo hodně a obdobné akce zaměřené na děti se na Ryneček vracejí pravidelně.

 

Predator na Rynečku

Druhá etapa revitalizace spočívala ve vybudování workoutového hřiště. Vlastní výstavbě rovněž předcházelo mnoho málo viditelných činností. Důležité bylo rozhodnutí, že workout nebude sloužit pouze výkonnostním sportovcům, ale nabídne sportovní vyžití také teenagerům. Bylo nutné zmapovat trasu horkovodu, zjistit, zda podloží netvoří navážka, jednat o konkrétních detailech se zhotovitelem, firmou Carry Goods, zpracovat mnoho dokumentace a také ji nechat schválit, vyřešit odvoz odtěžené zeminy, upravit zeleň, odstranit již nevyhovující skluzavku, zasít trávu… Se stavbou zhotovitel předal veškeré dokumenty včetně tzv. Prohlášení o shodě, což je nejdůležitější dokument po certifikaci. 

Výsledkem je hřiště nazvané Predator park, které je určeno pro cvičence různých věkových kategorií a výkonností. Jeho pohyblivé prvky jsou koncipované tak, aby sportovce cvičení bavilo a probouzelo chuť cvičit pravidelně. Třešničkou na dortu je v těsné blízkosti zabudovaný workout pro –náctileté. Na jednom místě si tak mohou hrát děti na písku, časem plynule a bezpečně přejdou k cvičení na dětském workoutu a zase později mohou jako výkonnostní sportovci nebo „hobíci“ využívat Predator park. Ostrá otvíračka Predator parku v podobě funkčního tréninku se uskutečnila v říjnu. Tím byl celý areál, který spravují Technické služby města Příbrami, předán veřejnosti k užívání. 

Zorka Brožíková, místostarostka města Příbram

 

Pokrok u atletického stadionu

Mezi velké projekty budoucích sportovišť patří výstavba atletického stadionu na Fialce. Přípravy jsou dlouhé, ale v červnu jsme se posunuli do další etapy. Od prof. Arnošta Navrátila město převzalo zpracovanou komplexní urbanistickou studii atletického stadionu. Jedná se o zdařilou studii budoucí tribuny a přilehlé atletické dráhy, jejíž parametry dovolí konání soutěží překračujících rámec regionu.

Město si nechalo přes léto vypracovat kvalifikovaný finanční odhad. Vzhledem k velké ekonomické náročnosti jednali 20. září radní o návazných krocích. Rozhodli o přípravě výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace do stupně pro získání územního rozhodnutí pro umístění stavby.

Zdroj: kahan.pribram.eu