Mládežnických turnajů pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu Příbram se odehrálo během měsíce června celkem osm – z toho čtyři právě o uplynulém víkendu. První kola se uskutečnila regionálně na různých místech okresu Příbram. Následovala finálová klání od nejmenší v kategorii minifotbal až po kategorii mladších žáků. Kategorie starších příravek pak vyvrcholila na hřišti SK SPARTAK Příbram. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a hladkém průběhu všech turnajů mládeže OFS Příbram. Musím vyzdvihnout komisi mládeže, zejména předsedu Míru Bodnára. Dále komisi rozhodčích, zejména Tomáše Součka a Davida Musila. A také všechny ostatní, kteří se podíleli na organizaci. Zvláštní dík patří i klubům, které umožnily konání těchto turnajů,“ poděkoval předseda OFS Příbram Pavel Chán.

Na finalových turnajích, které proběhly v Dobříši, Milíně, Nové Vsi pod Pleší a v Příbrami, se navíc podařilo zásluhou veřejné sbírky pomoci fotbalovým klubům na Moravě. Od rodičů, trenérů, činovníků klubů, ale i členů VV a odborných komisí OFS Příbram se podařilo celkem 24 811 Kč. „Tyto peníze přepošleme na transparentní účet, který založil Středočeský krajský fotbalový svaz ve spolupráci s F-evolucí a předsedy některých OFS,“ podotkl Chán.