Na hřišti to žije

V roce 2019 pod patronací starosty města vznikla pracovní skupina Sport 2030, jejímž cílem je přimět příbramské děti k pohybu a k návratu na sportoviště, která mnohdy zejí prázdnotou. Je alarmující, že dochází k nárůstu zdravotních komplikací spojených s tím, že se děti málo hýbou, a stát vynakládá stovky milionů korun na jejich léčbu. Město Příbram se aktivně zapojuje do řešení. Nechce současnému přihlížet a čekat na to, jestli někdy přijde pokyn či opatření z vyšších institucí.
 
Ne každá rodina vede své děti ke sportu, ne každé dítě je sportovně nadané, ale každé dítě by mělo mít tu správnou dávku pohybu. Členové pracovní skupiny Sport 2030 se dlouhodobě zabývají myšlenkou vrátit nesportující děti od počítačů a telefonů zpět na sportoviště, která jsou dlouhé roky nevyužívána. Ve městě je hned několik sportovišť, plácků, které byly před pár lety centrem dětské zábavy, a dnes zarůstají trávou. Vypracovali jsme soupis těchto míst a chceme je postupně revitalizovat, aby mohla být užívána ke svému účelu. Oslovili jsme všechny sportovní kluby v Příbrami a seznámili je se záměrem otevřených, veřejných tréninků. Tento záměr se u organizátorů setkal s velkým nadšením a svou účast na projektu přislíbily téměř všechny kluby. 
„Na hřišti to žije. Tentokrát s…“ (doplňte vhodný sport). Tak byl pojmenován projekt, který byl spuštěn v loňském roce a pokračoval až do začátku letošního podzimu. Po projektu Trenéři do škol, který běží na všech základních školách, šlo o další počin, který má rozhýbat děti a vrátit život na hřiště a plácky mezi domy.

V roce 2019 pod patronací starosty města vznikla pracovní skupina Sport 2030, jejímž cílem je přimět příbramské děti k pohybu a k návratu na sportoviště, která mnohdy zejí prázdnotou. Je alarmující, že dochází k nárůstu zdravotních komplikací spojených s tím, že se děti málo hýbou, a stát vynakládá stovky milionů korun na jejich léčbu. Město Příbram se aktivně zapojuje do řešení. Nechce současnému přihlížet a čekat na to, jestli někdy přijde pokyn či opatření z vyšších institucí.
 
Ne každá rodina vede své děti ke sportu, ne každé dítě je sportovně nadané, ale každé dítě by mělo mít tu správnou dávku pohybu. Členové pracovní skupiny Sport 2030 se dlouhodobě zabývají myšlenkou vrátit nesportující děti od počítačů a telefonů zpět na sportoviště, která jsou dlouhé roky nevyužívána. Ve městě je hned několik sportovišť, plácků, které byly před pár lety centrem dětské zábavy, a dnes zarůstají trávou. Vypracovali jsme soupis těchto míst a chceme je postupně revitalizovat, aby mohla být užívána ke svému účelu. Oslovili jsme všechny sportovní kluby v Příbrami a seznámili je se záměrem otevřených, veřejných tréninků. Tento záměr se u organizátorů setkal s velkým nadšením a svou účast na projektu přislíbily téměř všechny kluby. 
„Na hřišti to žije. Tentokrát s…“ (doplňte vhodný sport). Tak byl pojmenován projekt, který byl spuštěn v loňském roce a pokračoval až do začátku letošního podzimu. Po projektu Trenéři do škol, který běží na všech základních školách, šlo o další počin, který má rozhýbat děti a vrátit život na hřiště a plácky mezi domy.

Doba ,,covidová"

Moc nás mrzí, že kvůli proti-covidovým opatřením zatím nemůže pokračovat "Na hřišti to žije". Zvlášť když je venku tak hezky. A tak pro vás připravíme na každý čtvrtek od 1. dubna 2021 video s výzvou, kterou zatím hřiště nahradíme - první již tento čtvrtek. Vy si stopnete váš čas a napíšete nám ho sem, nejlépe s veselou fotkou.

Plňte výzvy na facebookovém profilu Sport 2030 https://www.facebook.com/sport2030pb

Trenér přímo před barákem

Cílem je, aby si děti šly pouze nezávazně vyzkoušet nějaký sport a ještě téměř „před barákem“. V rámci tohoto projektu přicházejí zkušení trenéři za dětmi na hřiště, každý týden někam jinam. Postupně projdou celé město a zájemce seznámí nejen se základy svého sportu, ale také s pohybovou všestranností. Trenéři si dobře uvědomují, jak málo pohybu (a hlavně všestranného) dnešní děti mají. I z toho důvodu se k iniciativě velmi rádi připojili. 
Každý čtvrtek od 16.00 tak pod taktovkou zkušených trenérů ožilo jedno místo v Příbrami dětským smíchem a radostí z pohybu. Každý trenér si připravil hodinový program pro všechny příchozí a celý trénink se jim věnoval. Děti si tak učinily představu o jednotlivých sportech a vyzkoušely si i základní dovednosti. Na závěr si každé dítko odneslo ocenění za svůj výkon.

Vnitrobloky nejúspěšnější

Za sebou máme půl roku pravidelného setkávání trenérů sportovních klubů s dětmi a zájem a radost dětí jsou neskutečné. Venkovní tréninky během jara a léta navštívilo přibližně 350 malých sportovců. Nejvíce dětí se scházelo na hřištích mezi bloky domů, tam se děti dostavily i samy, protože se příliš nevzdalovaly od domova. Akce v lokalitách Cvična, Cihelna, hřiště pod Svatou Horou a SK Spartak se vždy zúčastnilo o poznání méně sportovců. Důvodem je horší dostupnost od hustěji obydlených částí. V těchto případech byl potřebný doprovod rodičů, a někdy byla

důvodem neúčasti i horší možnost parkování. Tyto poznatky jsou pro nás velmi cenné k vyhodnocení projektu a pro nastavení fungování v příštím roce. V této chvíli vše směřuje k tomu, že zůstaneme pouze na hřištích, která se nacházejí ve vnitroblocích. Jen ve výjimečných případech se akce může uskutečnit i na vzdálenějších místech, jako jsou například Nový rybník nebo hřiště pod Svatou Horou. 
Každý týden jsme byli svědkem skvělé práce trenérů s dětmi, profesionálního přístupu a skvělého pohybového projevu. Úžasné bylo zapojení úspěšných členů jednotlivých klubů, kteří si přišli s dětmi zasportovat a užít odpoledne. Bylo také velmi příjemné pozorovat mezioddílovou spolupráci, kdy se v jeden trénink setkaly dva kluby a každý zástupce se zapojil do tréninku toho druhého. I trenéři mohli získat nové podněty pro svou práci a také pro ně byla setkávání velkým přínosem. Naším cílem je projekt nadále realizovat a popřípadě rozšiřovat, a naučit tak příbramské děti, že pravidelný pohyb je super a že na hřišti to žije.