Veškeré informace k registraci a k závodu naleznete na webu http://behmestapribrami.cz/