I v červnu se budeme scházet na sportovních pláckách, hřištích a vnitroblocích v našem městě. Sbírejte razítka na své kartičce a při účasti na šesti trénincích obdržíte PasSport Sportovního zařízení města Příbram, kde naleznete spoustu her, slev a zajímavých informací.